Hae meille

Hakeminen ryhmäpäiväkotiin

Kun vanhempi soittaa tai laittaa sähköpostin ryhmäpäiväkotiin pyydämme aina vanhemman/vanhemmat ja lapsen tutustumaan paikan päälle. Ryhmiksessä tutustutaan tiloihin, tavataan joku hoitajista ja leikitään hetki. Henkilökunta kertoo rthmäpäiväkodista ja selvittää perheen hoidontarpeen.

Tämän jälkeen vanhempi vahvistaa hoitopaikan sähköpostilla. Eli; varaamme lapsellemme päivähoitopaikan alkaen….

Ryhmis on avoinna 7 – 17 (tarvittaessa selvitetään mahdolliset lisäajat)

Lapselle sovitaan tutustumisjakso.

Vanhempi allekirjoittaa päivähoitosopimuksen jossa on myös selvillä hoitoaika 10 minuutin tarkkuudella, lapsen sekä vanhempien henkilötiedot sekä päivähoitomaksun suuruus sekä maksupäivä. Jos hoitoaika muuttuu tehdään uusi sopimus.

Varausmaksukaavake annetaan heti sopimusallekirjoituksen yhteydessä. Varausmaksu maksetaan heti. Varausmaksu hyvitetään ensimmäisestä päivähoitomaksuerästä.

Päivähoitomaksu maksetaan aina ennakkoon kuukauden viimeisenä päivänä tai jos aloittaa kuun puolivälissä 15 päivänä.

Päivähoitomaksuja laskuttaa Kirjanpitotoimisto Tilivaara oy.

Päivähoitomaksun maksaa Kela, Espoon kaupunki ja vanhemmat yhdessä. Vanhemmat täyttävät maksusitoomuksen Kelalle ja Espoon kaupungille. Nämä maksavat päivähoitotuet suoraan ryhmikselle. Pävähoitomaksu maksetaan 12 kuukautta vuodessa Kelalta ja Espoon kaupungilta.

Vanhempien osuuspäivähoitomaksusta on 350€ (Espoon kaupungilla 290). Tähän maksuun voi hakea tulojen perusteella tukea Kelalta (samanlailla kuin Espoon kaupungin päiväkodeissa). Päivähoitomaksuja maksetaan 12 kuukautta vuodessa.

Päivähoitopaikan irtisanominen on 2 kuukautta ennen lapsen viimeistä hoitopäivää.

Vanhemmat allekirjoittavat myös kaavakkeet; hyväksymisen ja tiedonannon ikäihmisten hoitoon ryhmiksessä, vanhempien uskontokasvatus linjaukset sekä media – ja tutkimusluvat.

Tervetuloa päivähoitoon. Yhdessä henkilöstön kanssa käydään läpi lapsen tarpeet, mieltymykset, pelot ym.

Varahakijat listataan ja heidän yhteystiedot

Kaikki lapset ovat vakuutettuja päivähoidossa. Onnettomuustilanteissa lapset viedään Leppävaaran terveysasemmalle ja vanhemmille ilmoitetaan heti.

Vanhemmille annetaan lista mitä lapsi tarvitsee mukaansa ryhmiksessä.

Ryhmis taival alkaa

Vuoden aikana ryhmiksellä järjestetään 1-2 vanhempainiltaa. Vanhempaintoiminta käynnistetään myös se on tärkeää pienelle ryhmikselle.

Noin 2 kk päivähoidon aloituksesta varhaiskasvatuskeskustelu. Tällöin lastentarhaopettaja tekee yhdessä vanhempien kanssa lapselle yksilöllisen suunnitelman jota muokataan 2 kertaa vuodessa koko lapsen varhaiskasvatusjakson ajan aina koulun aloituksen asti.